Sachmet

Bohyně války Sachmet bude přinášet zprávy o bojích a bitvách vedených v údolí Nilu.

Rovněž vám přinese informace o změnách, které se budou týkat armád a bojů.

Pokud byste chtěli sdělit zprávu některému z božstev, pošlete mail na farao@webegypt.every1.net a do subjektu napište jméno příslušného božstva. Ten z bohů, kterého oslovíte vám odpoví, nevíte-li komu by dotaz příslušel, pošlete jej Bastet nebo Thowtovi.

Zprávy z bojišť:

Mohu vám oznámit, že se odehrály první z bitev. V jednom případě byla mocná armáda útočníka poražena statečným odporem obráncovým. Krví mne však nasytila především vojska hájící svou vlast, které nepřítele odrazily za cenu těžkých ztrát. Ve druhém případě překročilo velmi slabé vojsko hranice, kde bylo zastiženo mnohem silnější armádou, která je zcela zdrtila.

Krvavé hody mi připravil jeden z faraonů, který vyslal vojsko do útoku. Toto vojsko bylo odraženo s nejtěžšími ztrátami, ale způsobilo i vážné ztráty vojsku protivníkovu.

V předchozích patnácti letech jsem byla příliš zaneprázdněna a nemohla psát, navíc mne moji vyznavači nepotěšili a místo krvavých bojů začali jednat o míru. Doufám, že se opět vrátí zpět k patřičně agresivní politice.

Ano, krev teče proudem, proběhlo mnoho krvavých bojů a v bitvě padl dokonce i jeden z hráčských vládců.

Neobyčejné potěšení mi přinesla občanská válka v jedné říši, která znamenala konec jedné silné armády. Ovšem nový vládce si jistě vytvoří novou a s neztenčenou intenzitou se vrhne do dalšího vojenského dobrodružství.

Doufám, že se schyluje k velké bitvě. Ostatně, již nejsem v Egyptě sama, byl vystavěm první Moncevův chrám.

Cítím se nasycena krví, ve velkých bitvách v okolí Dendery padlo mnoho válečníků. Budiž jim čest a sláva.

Nové možnosti válečnictví:

Mám zprávu pro všechny vojevůdce, od druhého nebo nejpozději třetího faxu budou změněné ceny vojsk se sekerami a meči. Nově budou armády vypadat:

název armády cena mocnost v bitvě mocnost v obraně
pěchota se sekerami 300 2 4
pěchota s meči 500 3 5
lučišníci 1000 5 8
bojové vozy 2000 9 3

Stále platí, že bojové vozy zatím neumíte postavit a využívat.

Při výpočtu síly armády se od nynějška nepočítá s prestiží a oblibou, ale s jejím trojnásobkem.

Při výpočtu ztrát šance na zničení jednotky odpovídá šanci protivníka na vítězství. (v příkladu z pravidel má šanci na ztrátu jednotky slabší armáda 67% na zničení jednotky a silnější 33%) Tato šance se dále upravuje o rozdíl mezi hozenou a skutečnou hodnotou (v našem příkladě silnější útočil, ale hodil 72 a prohrál. Šance na zničení jeho jednotky je tedy (33+(72-67))%=38% a u slabšího 62%.

Síla těch, kdo bojují do posledního muže nadále poroste o 60%.

Síla mojí pomoci poroste na 60%.

Výše napsané změny se týkaly verze beta 4, nyní se již chystá verze beta 5, kde budu mít opět přichystané posílení některých osob.

Všem faraonovým příbuzným poroste oprava o 10%. (Tedy faraon, bude mít opravu pro boj 40% a následník 20%)

Bastet Eset Sachmet Anupew Vedžo Ptah Thowt Nechbet