Thowt

Thowt, bůh vzdělání a moudrosti, bude odpovídat na vaše otázky ohledně nejasností v pravidlech. Bude vysvětlovat různé postupy a poskytovat rady.

Pokud byste chtěli sdělit zprávu některému z božstev, pošlete mail na farao@webegypt.every1.net a do subjektu napište jméno příslušného božstva. Ten z bohů, kterého oslovíte vám odpoví, nevíte-li komu by dotaz příslušel, pošlete jej Bastet nebo Thowtovi.

Dotazy na Thowta:

Mohu v jednom kole vystudovat na vojevůdce a v tomtéž kole vést vojsko?
Ano, jedno kolo představuje pět let a tedy je možné studovat a získané vědomosti využít. Nicméně pro jednoduchost hry bylo určeno, že v jednom kole může jedna osoba studovat pouze jeden obor a vést pouze jednu výpravu.

Mohu studovat v chrámu, který nestojí na mém území?
Ano, pokud to majitel území, kde se chrám nachází, povolí. Tímto způsobem je rovněž možné být poučen o kultu božstva, který dosud neznáte. Majitel území může za prokázanou službu pochopitelně požadovat platbu nebo protislužbu.

Co se stane, když můj rod vymře?
Pokud by váš rod zcela vymřel a nebyl žádný kandidát na trůn, tak pro tebe hra končí. Nicméně je tato situace velmi nepravděpodobná. V pozdější fázi hry, bych ji dokonce považoval za nemožnou a danou jedině tvojí výraznou chybou. Pokud se tak stane na počátku kvůli neobvyklé smůle, dostaneš možnost ve hře pokračovat, nicméně detailní podmínky budou rozdílné podle různých situací.

Jaké mám možnosti, když vytáhne můj vojevůdce s vojskem na cizí území, co se o tomto území dozvím?
Pokud vytáhneš s vojskem na cizí území, stane proti tobě nepřátelská armáda. pak je prostor pro jednání vojevůdců. nemají-li však oba vojevůdci alespoň základní diplomatické schopnosti, nemohou uzavřít jinou dohodu než dohodu o stažení vojsk a výměně diplomatických poselstev, případně může jedno z vojsk kapitulovat. Pokud si alespoň jeden z vojevůdců žádá bitvu, k bitvě dojde. Obránce (ten, kdo byl na území dříve) má navíc možnost stáhnout se za hradby. Pak se počítají jeho vojskům hodnoty mocností v obraně. (viz pravidla) Na cizím území tedy zjistíš majitele, stavby na poli zjistíš až po jeho dobytí nebo pomocí mojí moci.

Mohu využívat moci bohů i ve prospěch jiného vládce?
Ano, na rozdíl od informace zde původně zveřejněné je možné využít moci božstva kdykoliv a pro kohokoliv, stačí jen mít v moci chrám příslušného božstva.

Mohu stavitele využívat pořád nebo je najat jen na jednu stavbu?
Stavitele můžeš využívat pořád na jednu stavbu za kolo, ale i on postupně stárne a jednoho dne zemře.

Bastet Eset Sachmet Anupew Vedžo Ptah Thowt Nechbet