Eset

Bohyně Eset dává informace o šťastných událostech, bude přinášet zprávy o narozeních a překvapivých úspěších všech vládců. Pochopitelně bude zachována vhodná míra anonymity.

Pokud byste chtěli sdělit zprávu některému z božstev, pošlete mail na farao@webegypt.every1.net a do subjektu napište jméno příslušného božstva. Ten z bohů, kterého oslovíte vám odpoví, nevíte-li komu by dotaz příslušel, pošlete jej Bastet nebo Thowtovi.

Zprávy bohyně Eset:

Všichni vládcové se dostali na trůn ve svých dvaceti letech. Jeden již stihl adoptovat a jmenovat i následníka z řad svých věrných šlechticů.

S potěšením jsem zaznamenala narození dětí všech našich vládců. Bohužel dvě ze šesti dětí záhy po narození přešly do říše Usirevovy. Zatím tedy máme dvě malé holčičky a dva mladé chlapce.

V dalších pěti letech přibylo mnoho dětí, ze kterých mám radost.

Byla vyslána velmi úspěšná obchodní výprava a první z vládců uzavřel mír se svým sousedem. Bohužel však též první z vládců využil moci Sutechovy. Třesu se odporem a doufám, že tento zločin bude po zásluze potrestán.

Ano, jeden z vládců sice projevuje výrazné mírové snahy, ale tatáž osoba zneužívá moci Sutechovy, je to na světě ale bída.

Dva hráčští faraoni spolu uzavřeli dohodu o spolupráci, jiní dva dali před konfrontací přednost smlouvě.

Dva vládci se spojili do úzkého svazku a společně vládnou dvojnásobně velké říši.

Rok 40 úspěšně přežil pouze Myšinkotep I, který je tímto posledním faraonem první generace, ač se vlády vzdal již před dvaceti lety.

Mnoho dětí se narodilo a dospělo a i mezi druhou generací si již začala smrt vybírat svou daň, rodí se však již třetí generace, život pokračuje dál.

Obchodování často vynáší více než zemědělství, ale některé karavany postihlo neštěstí.

Myšinkotep přežil i rok 45, to se nedá říci o jiných faraonech.

Bastet Eset Sachmet Anupew Vedžo Ptah Thowt Nechbet