Bastet

Bohyně Bastet je strážkyní těchto stránek, kdekoliv vás její podobizna zavede na úvodní stránku.

Její vlastní stránky pak dávají informace o novinkách na těchto stránkách, významných změnách a další informace týkající se především této www presentace.

Pokud byste chtěli sdělit zprávu některému z božstev, pošlete mail na farao@webegypt.every1.net a do subjektu napište jméno příslušného božstva. Ten z bohů, kterého oslovíte vám odpoví, nevíte-li komu by dotaz příslušel, pošlete jej Bastet nebo Thowtovi.

Novinky na stránkách Farao:
 • celé stránky jsou ve výstavbě a nové je tu zatím vše
 • navštivte zejména stránky Thowta, Ptaha a Sachmet, které přinášejí aktuální informace o chystaných změnách a výklad nejasností v pravidlech.
 • Eset podává zprávu o prvních narozeních a Anupew o prvních úmrtích
 • Dočkali jsme se pravidel verze beta3 a Ptah i Sachmet připravují verzi beta4.
 • Ptah si nedá pokoj a chystá verzi beta 5, své k tomu dodává i Sachmet
 • Eset podává zprávu o životě a Sachmet o bojích, Anupew doplňuje informace o smrti.
 • Minulý tah se poněkud protáhl, kvůli diplomatické aktivite, horám různých hráčů a podobně. Současný tah (46-50) se rovněž vyznačuje velkou diplomatickou aktivitou.
 • Tak jsme dospěli do roku 55, no vlastně až do roku 60, počítám-li i současný fax.
 • Jak jste si jistě všimli, jsou naše stránky na novém místě. Bohužel, server, který nás hostil dříve, zřejmě zkrachoval. No, tak už to v Egyptě chodí.
 • Nové zprávy pro vás má Sachmet a přečtěte si rovněž medailon nejslavnějšího faraona Myšinkotepa presentovaný Anupewem.
 • Mám smutnou zprávu, protože ač boje v Egyptě stále zůstávají nerozhodnuté, příchod letních prázdnin hru definitivně ukončil. Dovolte mi tedy prognózu toho, jak by mohl vývoj dále pokračovat.

Prognóza Egyptské historie po roce 60

Po akcích roku 60 nám na scéně Egypta zůstává pět větších států, myslím, že právě mezi nimi by se hledal budoucí vládce celého Egypta. Z dosavadního vývoje situace mám dojem, že další události by mohly proběhnout takto:

 • Válka mezi Federací a spojenectvím Kocourmonovců a Annatonovců se po zásahu myšinkotepových spojenců ocitne ve vyrovnané fázi. Federace zřejmě nakonec získá mírnou převahu, ale obě uskupení válka finančně vyčerpá.
 • Příměří s Federací využije Hermapolská dynastie a podle tzv. Heliopolské smlouvy obsadí část území v deltě a pomůže Pibasteské dynastii porazit Alexandrii a Mendes, kteří neuváženě vytáhli na jih na pomoc Federaci.
 • Po uplynutí příměří napadne Hermapolská dynastie Federaci a spolu s Kocourmonovci z jihu ji zničí. Pibasteská dynastie zatím obsadí zbytek delty a začne budovat zvláště silnou armádu.
 • Po zničení Myšinkotepa záhy padne spojenectví Kocormonovců a Annatonovců s Hermapolí. Ta však bude natolik silná, že bude z počátku vítězit. V té chvíli však Pibaste poruší Heliopolskou smlouvu na napadne Hermapolskou říši od severu. Hermapolis bude hledat možného spojence. Pokusí se odlákat Annatonovce od Kocourmonovců, ale tyto dynastie jsou již natolik propojeny, že se pokus nezdaří.
 • Kocourmonovci spoli s Pibasteskou říší Hermapolskou říši zničí, aby vzápětí mezi bývalými spojenci vzplanula nová válka. Ta bude vedena veškerou silou, myslím však, že je naděje, že Kocourmonovci nakonec zvítězí.
 • Kocourmonovská dynastyie pak donutí Annatonovce, aby se dobrovolně stali jejich vazaly, čímž bude Egypt sjednocen.

Pochopitelně prognóza má řadu nedostatků, několikrát předpokládám výsledek jedné ze dvou stejně silných říší, myslím však, že takto by se situace vyvíjet opravdu mohla.

Bastet Eset Sachmet Anupew Vedžo Ptah Thowt Nechbet