Anupew

Anupew se stará o mrtvé. Zesnulí vládci a další význačné osoby zde budou mít své místo a Anupew se postará, aby neupadli v zapomnění.

Pokud byste chtěli sdělit zprávu některému z božstev, pošlete mail na farao@webegypt.every1.net a do subjektu napište jméno příslušného božstva. Ten z bohů, kterého oslovíte vám odpoví, nevíte-li komu by dotaz příslušel, pošlete jej Bastet nebo Thowtovi.

Nekropole:

K Usireovi se již odebrali dva diplomaté, kteří nevydrželi nárokům svého povolání.

Rovněž se do říše Usireovy odebrala dvojice nově narozených dětí z rodin vládců.

První z vládců podlehl smrti a odebral se mezi bohy. Došlo tak k první změně na trůně.

Zemřelo rovněž několik nově narozených dětí a jeden proslulý stavitel.

Již několik vládců dlí mezi bohy a dva z nich byli hráčští.

V Usireově říši již dlí s jedinou vyjímkou všichni faraoni první generace, dokonce i jeden z faraonů druhé generaci šel s mým doprovodem do podsvětí a předal vládu synovi.

Usireova říše je rovněž plná kupců.

Jeden z faraonů zemřel hrdinou smrtí na bojišti.

Celá jedna generace osob vymřela ve dvou říších, potomkové slavných faraonů Menthowtera I a Bastise I se ve stejnou dobu odebrali na věčnost.

Medailony
bývalých
mocných:

Myšinkotep I:

První z vládců, které jsem uznal za hodné místa ma této stránce je slovutný farao Myšinkotep I. Narozen podobně jako ostatní vládci roku -20. Od počátku známé historie prosazoval silně expanzivní politiku. Proto také jako jediný z faraonů adoptoval za syna slavného vojevůdce přezdívaného Démon. Zajímavé na tom je, že tento syn byl starší než jeho adoptivní otec.

Démon podle Myšinkotepova rozkazu provedl několik neúspěšných válečných tažení. Tyto neúspěchy, způsobené Démonovou vojenskou nezpůsobilostí, jsou pravděpodobně jediným důvodem k tomu, že se celému Egyptu již teď nevládne z Koptu. Posledním Myšinkotepovým činem v roli faraona bylo sepsání smlouvy o založení federace s Menejhathorem II Denderským roku 20. Poté Myšinkotep odstoupil a předal vládu Démonově dceři, která vládla pod jménem Železná Pěst I.

Ačkoliv se Myšinkotep stáhl do pozadí, je nepochybné, že nepřestal ovlivňovat chod federace. Pod velením Menejhathorova generála a dalších významných vojevůdců vedl několik přepadů okolních zemí, v neposlední míře však i ofenzivu diplomatickou. Za dalších 30 let se mu podařilo vytvořit nejsilnější a nejrozlehlejší říši Egypta.

Myšinkotep I se odebral k Usirevovi roku 50 ve věku 70 let v době panování svého syna přezdívaného "Král Meč". Žádný jiný farao se mu nemohl rovnat vojenskou slávou a umíral v nejmocnější říši Egypta. Jeji udržení a další rozšíření je však již úkolem jeho nástupců.

Bastet Eset Sachmet Anupew Vedžo Ptah Thowt Nechbet